Ouderraad


De ouders die samen met de leerkrachten zorgen voor de organisatie van allerlei festiviteiten en activiteiten in en om de school, zoals bijv. het schoolfeest, het sinterklaasfeest, de eindejaarsmaaltijd, de carnavalsoptocht en de wandelvierdaagse, zijn verenigd in de ouderraad.

Als u ideeën of vragen hebt, kunt u altijd bij deze ouders terecht.

In schooljaar 2017-2018 hebben de volgende ouders zitting in de ouderraad:
Chantal Verhoeven (voorzitter)
Peggy Jacobs (vicevoorzitter)
Andrea Cuijpers (penningmeester)
Mariska Donkers (secretaris)
Carla Ketelaars
Samantha Coeymans
Susan van Uden
Aziza Ghayor
Stephanie Mestrum
Milou Ploegmakers
Eefje Hendrickx
Wendy van Hurne
Edith van der Heijden (team)

U kunt de ouderraad ook bereiken via het algemene e-mailadres van de ouderraad:
or.obsdetuimelaar@saamscholen.nl

Post voor de ouderraad kunt u deponeren in de rode ouderraadbrievenbus op school.

De ouderraad is een notarieel vastgelegde vereniging. Zij is daarmee verplicht eens in het jaar een algemene ledenvergadering uit te schrijven, waarvoor alle ouders uitgenodigd moeten worden. Tijdens deze ledenvergadering wordt de begroting goedgekeurd en wordt het beleid voor het komende jaar besproken. Het is ook mogelijk om de ouderraadsvergaderingen bij te wonen.
De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar, tenzij anders wordt besloten.
U bent dus in principe van harte welkom. Aanvangstijd vergaderingen is 20.00 uur. De vergaderdata worden via de Sonar Kort en zover mogelijk ook via de kalender op deze site bekend gemaakt.

Documenten:

Beleidsplan 2017-2018
Huishoudelijk reglement ouderraad
Jaarverslag Ouderraad De Tuimelaar 2016-2017
OR Tuimelaar 2017-2018 overzicht taken