Adviesgroep


In het schooljaar 2013-2014 hebben wij een start gemaakt met een adviesgroep. Het doel van de adviesgroep is om te zorgen voor een zo maximaal passende uitstroom in groep 8. Door het in een breder team monitoren van de leerlingen kunnen kinderen die nog niet het maximale uit zichzelf halen, op tijd worden opgespoord en op niveau worden gebracht en gehouden. Leerkrachten van de groepen 6 t/m 8 worden door de adviesgroep scherp gehouden door monitoring en ondersteund door het aanreiken van bruikbare handvatten t.a.v. ondersteuningsbehoeften van kinderen. De adviesgroep bestaat uit de groepsleerkracht(en) van groep 6, 7, 8, de intern begeleider en de directeur. De adviesgroep komt vier keer schooljaar bij elkaar.