Mind


De Tuimelaar heeft ook oog voor kinderen die goed kunnen leren. Om het meerbegaafdenbeleid van de school verder te ontwikkelen hebben we als pilotschool meegedaan aan het project Mind en zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het zogenaamde Mindportaal. Het Mindportaal richt zich in eerste instantie op de leerkracht. Zij worden door het portaal gesteund in het werken met wat wij cognitief getalenteerde kinderen noemen.

Centraal op het portaal staat het stappenplan:
1. Kennis over het onderwerp
2. Signaleren
3. Diagnosticeren
4. Compacten
5. Leerarrangementen
Via dit stappenplan wordt de leerkracht aan de hand genomen in het werken met excellente leerlingen. Verder is dit stappenplan een leidraad geweest voor het door ons ontwikkelde schoolbeleid t.a.v. cognitief getalenteerde leerlingen.

Het belangrijkste onderdeel van het stappenplan is de leerarrangementen. De arrangementen zijn verdeeld in vijf periodes per leerjaar. Elk arrangement bestaat uit Basisstof, Mindwerk en Keuzewerk. De Basissstof bevat de gecompacte leerstof voor de betreffende periode en moet door de leerkracht worden ingevuld. Het Mindwerk is het door de werkgroep Mind aangeboden arrangement. Het Keuzewerk is vrij door de kinderen in te vullen. Het Mindwerk en de Basisstof vormen samen het verplichte leerstofprogramma voor de leerling.

Het leerarrangement wordt dus Mindwerk genoemd. Het mindwerk is net zo belangrijk als de basisstof. Voor hoogbegaafde kinderen is het als het ware een onderdeel van hun basisstof. Er is dus geen ruimte voor vrijblijvendheid! Alleen op deze manier worden en blijven de kinderen voldoende geactiveerd en wordt onderpresteren tegengegaan.

De arrangementen zijn te bekijken en te downloaden vanaf de volgende link:
Mind arrangementen

De doelen die we met het werken met de arrangementen nastreven zijn vooral gericht op het aanleren van zogenaamde metacognitieve vaardigheden. De belangrijkste vaardigheden zijn: Jezelf motiveren, geheugen gebruiken, zelfstandig werken, samenwerken, omgaan met frustraties, oplossingsgericht werken.

Daarnaast en daardoor willen we ervoor zorgen dat leerlingen goed in hun vel zitten en met plezier naar school gaan. Dit betekent niet dat ze alles leuk vinden maar dat ze een positief beeld hebben van zichzelf, van school en hun plek daarin.
Ook vinden we dat leerlingen moeten presteren op een niveau dat bij hun cognitieve en sociaal-emotionele capaciteiten hoort. Dat betekent dus onder meer dat ze een goede beheersing hebben van de stof die in de kerndoelen omschreven staat.

Voor de kinderen die nog niet voldoende uitgedaagd worden door het Mindwerk zijn we in het schooljaar 2014-2015 gestart met een plusklas.