Passend onderwijsVanaf 1 augustus 2014 treedt de wet op het passend onderwijs in werking. Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen hiermee te maken. Wat dat betekent kunt u hieronder lezen.Wat is passend onderwijs?


Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan, want zo hebben ze volgens hen de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. Dat blijft. Er is echter wel minder geld voor, zodat er meer kinderen met speciale zorg in het gewone (reguliere) onderwijs opgevangen zullen moeten worden.

Wat verandert er?


Scholen krijgen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar een kind wordt aangemeld, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken. Om dat te kunnen bereiken moeten scholen meer gaan samenwerken. Ouders hoeven dan geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en er zijn straks ook geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. Voor ons zijn dat scholen binnen de regio Veghel, Uden en Oss.Volgt uw kind speciaal onderwijs?


Kinderen die al op het speciaal onderwijs zitten houden hun plek en indicatie tot uiterlijk 1 augustus 2016 (zolang het kind op dezelfde school blijft). Daarna volgt een nieuwe beoordeling
over de best passende plek in overleg met de school.

Gaat uw kind met een rugzakje naar een gewone school?


Vanaf 1 augustus 2014 bestaan er dus geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die een kind nodig heeft wordt, in overleg met de ouders, rechtstreeks door de school georganiseerd. Hoeveel geld de school voor die extra ondersteuning krijgt moet nog worden afgesproken binnen het samenwerkingsverband. Dat zal in ieder geval fors minder zijn dan nu het geval is.
De ondersteuningsgelden gaan dan trouwens niet naar het kind, maar zijn bedoeld om de ondersteuning binnen de gehele school te verbeteren. Rugzakjes die voor 1 augustus zijn afgegeven lopen door tot hun einddatum of maximaal tot 1 augustus 2016.

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft?


Nieuwe aanmelding:
Ouders kiezen de school die zij voor hun kind geschikt vinden. Zij melden hun kind minimaal 10 weken van tevoren schriftelijk aan. In de schoolgids komt te staan welke ondersteuning de school kan bieden.
Binnen 6 tot 10 weken laat de school weten of het kind wordt
toegelaten of komt de school met een voorstel voor een beter
passende plek voor het kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met de ouders.
Uw kind zit al op school?
Kijk in de schoolgids welke ondersteuning de school kan bieden en ga in gesprek met de leerkracht van uw kind.Uw kind heeft geen extra ondersteuning nodig?


In dat geval verandert er waarschijnlijk weinig voor uw kind. In de loop der tijd kunnen er echter wel een paar kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij uw kind in de klas komen. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben met leren, maar ook kinderen met gedragsmatige problemen.
Dit is ook afhankelijk van de afspraken die de scholen in onze regio met elkaar gaan maken. We zullen er in ieder geval rekening mee moeten houden dat de druk op de zorg en op de leerkracht de komende jaren alleen maar gaat toenemen. We doen er alles aan om binnen onze mogelijkheden het passend onderwijs een plek te geven, zonder afbreuk te doen aan onze onderwijskwaliteit. Wel is het goed te weten dat de Tuimelaar haar deuren altijd al heeft open gezet voor kinderen die extra ondersteuning nodig hadden. Passend onderwijs verandert daar niets aan.

Meer informatie?


www.passendonderwijs.nl
www.5010.nl