Privacy

Ook voor alle scholen van SAAM* is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
 
Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De nieuwe wetgeving bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar geeft ook aan dat er passende technische en organisatorische maatregelen genomen moeten worden om de persoonsgegevens te beschermen. Informatiebeveiliging is dan ook een belangrijke voorwaarde van privacy, terwijl omgekeerd het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens noodzakelijk is voor informatiebeveiliging. Beide begrippen staan daarbij naast elkaar, en zijn van elkaar afhankelijk. 
 
Steeds vaker worden bij SAAM* data van o.a. kinderen digitaal opgeslagen en verwerkt. Omgang met gevoelige gegevens vereist grote zorgvuldigheid, want digitale data kunnen zich razendsnel verspreiden. De digitalisering in het onderwijs vereist extra bewustwording van de bijbehorende risico’s die dit met zich meebrengt als het gaat over privacy. Iedere medewerker van SAAM* is zich in ieder geval bewust van de risico’s die het verwerken van gevoelige gegevens met zich meebrengt en zal waar nodig geheimhouding in acht nemen.
 
Voor De Tuimelaar geldt dat bij aanmelding van uw kind u een toestemmingsformulier betreffende plaatsing van beeldmateriaal op website en social media ontvangt. Het is de verantwoordelijkheid van ouders dit tussentijds aan te passen, indien dit nodig mocht zijn.

Klik hier voor het SAAM* protocol 'beeldmateriaal'.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren