Ouderraad

Ouders kunnen samen met ons team een aanvullende en verrijkende rol spelen bij het organiseren van schoolactiviteiten voor de kinderen. Hulp is onmisbaar en betrokkenheid wordt ontzettend gewaardeerd.  

Ook kunnen ouders participeren in de medezeggenschapsraad (MR) en/of de ouderraad (OR) van onze school.

 

Ouderraad 

 

Naast de medezeggenschapsraad is er ook een ouderraad. De ouderraad organiseert activiteiten voor kinderen en heeft een belangrijk aandeel in de feesten en vieringen door het jaar heen.  

 

Huidige Ouderraad

 • Peggy Jacobs (voorzitter)
 • Andrea Cuijpers (penningmeester)
 • Shirley van Geffen  (secretaris)
 • Mariska Donkers
 • Aziza Ghayor
 • Inge van Grunsven
 • Eefje Hendrickx
 • Wendy van Hurne
 • Stephanie Mestrum
 • Milou Ploegmakers 

 Contactpersoon vanuit het team: Jolanda Vossenberg 

  

Activiteiten Ouderraad

 • Sinterklaas 
 • Oudejaarsmaaltijd 
 • Carnaval 
 • Sportdag / Koningsspelen 
 • Schoolreis 
 • Avondvierdaagse 
 • Versieren 

Vergaderingen Ouderraad

 

De vergaderingen zijn openbaar en staan vermeld in de kalender.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren