TSO Tussenschoolse Opvang

De Tuimelaar organiseert tussenschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag, zodat kinderen tijdens volledige schooldagen in de middagpauze kunnen overblijven. De tussenschoolse opvang kan structureel (één of meerdere vaste dagen per week) zijn of incidenteel. 

De tussenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen die niet thuis kunnen gaan lunchen. Als kinderen dat wel kunnen, wordt verwacht dat zij tussen de middag naar huis gaan om te eten.

De kinderen die overblijven kunnen bij de TSO eten en drinken in een prettige omgeving (in principe in zijn/haar eigen groep), terwijl er ruimte is voor sport, spel en ontspanningsactiviteiten.

Voor de TSO moeten de kinderen zelf een lunch meenemen (lunchtrommels/bekers graag voorzien van naam). Als kinderen tijdens de tussenschoolse opvang geen drinken bij hebben, schenken we bij de lunch water. Wij stimuleren gezonde voeding op school, dat geldt ook voor de TSO. We verzoeken u hier rekening mee te houden.

Na het eten gaan alle kinderen eerst even buiten spelen (als het weer dit toelaat) en daarna kan uw kind kiezen of hij/zij binnen wil spelen ofwel buiten wil blijven. We doen de activiteiten bij de TSO graag in een gezellige en ontspannen sfeer waarbij ieder kind kan kiezen voor een activiteit die bij hem of haar past. Er gelden duidelijke regels, maar binnen deze regels zijn kinderen vrij om zich te vermaken met een leuke activiteit om zo tot ontspanning te komen. Wij bieden sport en spel, creativiteit en begeleiden de kinderen op sociaal gebied. Er komen regelmatig nieuwe materialen bij en we springen in op de vraag van de kinderen. We merken dat het voor de kinderen prettig is zich na een ochtend inspanning te kunnen ontspannen en opladen voor de middag. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen creatiever en productiever zijn na zo’n moment. Daarnaast is het een mooie gelegenheid om deze ‘vrije’ tijd in te vullen met leuke activiteiten, waar kinderen ook nog iets van op kunnen steken.  Als bij zomerse temperaturen de kinderen voor schoollessen zwemkleding en een handdoek mee mogen brengen om een keer heerlijk met water te kunnen spelen, dan kan dat soms ook een keer bij de TSO. Kortom, het overblijven biedt allerlei mogelijkheden om leuk, leerzaam en actief bezig te zijn!

Om de TSO voor iedereen op een fijne en verantwoorde manier te laten verlopen hanteren we de algemene gedragsregels van school.


De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door een leuk team van gemotiveerde overblijfkrachten. Mocht u hen willen komen versterken, dan kunt u dit aangeven door een bericht te sturen naar: overblijf.obsdetuimelaar@saamscholen.nl. 


De kosten


De kosten voor het overblijven (structureel of incidenteel) zijn € 1,50 per kind per dag. U kunt de overblijfkosten d.m.v. vooruitbetaling overmaken op rekeningnummer NL80 RABO 0129 2275 44 ten name van ‘Stichting SAAM / TSO OBS De Tuimelaar’.


Aanmelden 


U kunt uw kind aanmelden voor structurele overblijf (één of meerdere vaste dagen per week) of incidentele overblijf. Aanmelden voor het structureel overblijven gaat via het aanmeldingsformulier TSO.
Wijzigingen voor het structureel overblijven kunt u  doorgeven via een wijzigingsformulier TSO.Beide formulieren zijn te downloaden via de website.

Wanneer u uw kind incidenteel gebruik wilt laten maken van de TSO, dan dient u dit minimaal een dag van tevoren te melden via een e-mail naar:

overblijf punt obsdetuimelaar apestaart saamscholen punt nl


Afmelden 


Het is heel belangrijk om op tijd te weten welke kinderen moeten overblijven of juist niet.
Indien uw kind verwacht wordt bij de TSO (structureel of incidenteel) maar daar niet naartoe komt, dient u dit zelf minimaal een dag van tevoren door te geven via een e-mail naar overblijf.obsdetuimelaar@saamscholen.nl. Kinderen die moeten overblijven, mogen ook niet plotseling bij iemand gaan eten. Dit moet altijd eerst door de eigen ouders/verzorgers van tevoren worden gemeld aan een overblijfkracht. Dit in verband met de verantwoordelijkheid voor het kind.

Bij ziekte of calamiteit is een melding aan de leerkracht voldoende. Bij tijdige afmelding of in geval van ziekte of calamiteit worden geen overblijfkosten berekend.


Meer Informatie TSO

Meer informatie over de tussenschoolse opvang kunt u vinden in het Infoboekje TSO:

Infoboekje TSO Tuimelaar 2021 2022

U kunt ook altijd contact opnemen met de overblijfcoördinatoren, administratie of directie, of een bericht sturen naar het eerder genoemde algemene e-mailadres van de TSO.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences