Medezeggenschapsraad

Ouders kunnen samen met ons team een aanvullende en verrijkende rol spelen bij het organiseren van schoolactiviteiten voor de kinderen. Hulp is onmisbaar en betrokkenheid wordt ontzettend gewaardeerd.  

Ook kunnen ouders participeren in de medezeggenschapsraad (MR) en/of de ouderraad (OR) van onze school.  

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met de beleidsmatige aspecten van de school. Dit kunnen uiteenlopende zaken zijn zoals onderwijsontwikkeling, huisvesting, beleidsnotities en bovenschoolsmanagement. Bij een aantal zaken heeft de raad adviesrecht, bij een aantal zaken instemmingsrecht. Op deze wijze kunnen ouders wezenlijk invloed hebben op de ontwikkeling van De Tuimelaar. De data van de vergaderingen staan in de kalender op de website. De vergaderingen zijn openbaar.  

De raad bestaat uit drie teamleden en drie ouderleden.  De leden worden voor drie jaar gekozen. Dan vinden er verkiezingen plaats. Elke ouder kan zich verkiesbaar stellen. De MR is namens het personeel en de ouders de gesprekspartner van het bevoegd gezag/ directeur van de school. Direct overleg met het bestuur vindt plaats via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar alle scholen van SAAM* middels een contactpersoon in vertegenwoordigd zijn.  

 

Huidige Medezeggenschapsraad

 • Joke Schopping (voorzitter)
 • Hanneke Smits
 • Aysa Dawson
 • Mieke Verstegen

Vergaderdata (onder voorbehoud)

 • 23 september
 • 21 oktober
 • 9 december
 • 3 februari
 • 31 maart
 • 2 juni
 • 30 juni
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren