Organisatie

© OBS De Tuimelaar


Samenstelling Groepen


Als uitgangspunt hanteren wij zoveel mogelijk homogene groepen. Echter door het schommelen van het aantal aanmeldingen van nieuwe kinderen per leerjaar kan dit invloed hebben op de samenstelling van de groepen.

Elke groep stellen wij zorgvuldig samen. Ter verduidelijking staan hieronder een aantal aspecten die we uitvoerig met elkaar bespreken en die wezenlijk zijn voor onze besluitvorming om te bepalen welke kinderen in welke groep zitten:

  1. De ondersteuning en de begeleiding die nodig is voor de kinderen.
  2. Broertjes en zusjes: juist wèl of juist niet bij elkaar.
  3. De invloed die kinderen op elkaar kunnen hebben: zowel positief als negatief.
  4. De sociale structuur binnen de groep.
  5. Vriendschappen en mogelijke vriendschappen.
  6. Individuele omstandigheden.
  7. Behoeften en mogelijkheden van de organisatie zelf.

Schooltijden

 

Vanaf schooljaar 2022-2023 gaan we over naar een continurooster,
Elke ochtend is er een kleine pauze en kunnen de kinderen een fruit-/groentehapje opeten en wat drinken. Dit moeten de kinderen zelf meenemen.
Op de schooldagen maandag, dinsdag en donderdag blijven alle kinderen tussen de middag op school eten. Hiervoor moeten de kinderen dan zelf een lunch en drinken meenemen.

De lestijden van het continurooster voor groep 1 t/m 8 zijn als volgt:

Maandag, dinsdag en donderdag:
8.30 uur - 14.30 uur
Woensdag en vrijdag:
8.30 uur - 12.30 uur

 

Inlooptijd in de ochtend:
8.20 uur: Inloop.

8.25 uur: Ouders nemen afscheid/ verlaten de klas.

8.30 uur: Aanvang lessen.


Middagpauze op maandag, dinsdag en donderdag:
12.00-12.30 uur

Voor groep 1 t/m 8:
Alle kinderren gaan om 12.00 uur eerst buiten spelen (alleen bij regen blijven zij binnen) en daarna in hun eigen groep met de leerkracht eten.

NB Bij aanhoudend warm weer en daarbij de mogelijkheid dat de temperatuur in het gebouw te hoog oploopt, kan het zijn dat we een tropenrooster instellen met het oog op de gezondheid van de kinderen. Mocht het tropenrooster ingaan, dan zal dit tijdig via het ouderportaal Social Schools gecommuniceerd worden.

 

Vakanties en Vrije Dagen

 

In een schooljaar zijn er vakanties en vrije dagen. De vakanties worden gepland conform het advies van het ‘Brabants Vakantieoverleg’. In dit provinciale overlegorgaan zijn alle schoolbesturen voor basis- en voortgezet onderwijs in Brabant vertegenwoordigd. Het team heeft ook een aantal studiedagen in het schooljaar. Deze tijd gebruikt het team voor studie, lezingen en besprekingen. De kinderen zijn dan vrij. De vakanties, vrije dagen en studiedagen worden vermeld in de jaarplanning (te vinden op de website bij Downloads).
 

Indien in een schooljaar lesdagen voor de kinderen uitvallen door staking of ziekte van een leerkracht, wordt door de directie en MR in overleg besloten of het nodig is om het daaropvolgende schooljaar uren voor studiedagen te verruilen voor lesdagen om de lesuitval te compenseren.

 

Gym

 

Tijdens de gymles moeten de kinderen een gymbroek, gymshirt (of gympak) en gymschoenen aan hebben. Deze gymschoenen mogen geen zwarte zolen hebben.
De kinderen dienen deze gymspullen bij zich te hebben op de dag van de gymles.
Tijdens de gymles zijn de sieraden af en lange haren in een staart. 
Het is handig als u de gymkleding merkt. Wij weten dan aan wie we verloren en vergeten spullen terug kunnen geven.
De groepen 3 tot en met 8 gymmen in Sportzaal ’t Ven.

Wanneer uw kind niet mee kan doen met de gymles kan dit met een ondertekend briefje aan de gymdocent worden doorgegeven. 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren