SchouderCom

SchouderCom.nl is een veilig en besloten ouderportaal voor de online communicatie tussen school en ouders. Ook kunnen ouders zelf hierin hun adres- en telefoongegevens bijhouden. De belangrijkste voordelen zijn: overzichtelijke communicatie, een laagdrempelige bereikbaarheid voor alle gebruikers en het levert grote tijdsbesparingen op voor de school.  

In dit systeem kunnen zowel individuele berichten als groepsberichten verstuurd worden. Ook kan er door leerkrachten een afgeschermde of openbare blog geplaatst worden. Wanneer er een openbare blog geplaatst wordt, staat deze informatie tevens op de website van De Tuimelaar. Afwezigheidsmeldingen doorgeven, een enquête en/of poll houden of inschrijven als hulpouder bij excursies zijn onder andere ook mogelijk via SchouderCom.


Gebruikersaccount

Om er gebruik van te kunnen maken heeft u een gebruikersaccount nodig. Wanneer uw kind bij ons de eerste dag naar school gaat ontvangt u de dag daarop een geautomatiseerde uitnodigingsemail vanuit SchouderCom. Kijk eventueel ook in de 'ongewenste email / spam' map.

 

Wilt u, via de link in die email, uw gebruikersaccount aanmaken? In principe zal alle informatie alleen nog via SchouderCom in te zien zijn.

 

FAQ Schoudercom

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren